כיפור.אורג - מה שצריך לדעת על יום כיפור בית כנסת

איך יום הכיפורים מכפר?

כוחו של יום-הכיפורים לכפר על חטאינו נובע מקדושתו העצומה. החטאים שאנו נכשלים בהם במשך השנה מכתימים את נשמתנו, וצריך לנקותם ולתקנם, אבל עמוק בפנים כל יהודי הוא טוב, זך ונקי. בתוך נפשו הוא טהור וקדוש. יצרו הוא שהחטיאו, בניגוד לרצונו האמיתי והפנימי.

ביום-הכיפורים מתקלפות השכבות החיצוניות, והנשמה הפנימית מתגלה במלוא זוהרה. הקדוש-ברוך-הוא מתקרב אלינו ביום הזה, והדבר מעורר את הנשמה שבקרבנו להסיר מעליה את כל השכבות החיצוניות ולגלות את מהותה האמיתית.

ואז מתגלה שבעצם אין שום חטא! נחשפת האמת שיהודי בתוך-תוכו הוא יהלום בוהק, אשר שום חטא אינו יכול לפגוע בו. ביום-הכיפורים מתגלה היהודי האמיתי!

כל זה מותנה בדבר אחד: בקיום צום יום-הכיפורים. ואולי לכן מקפידים המוני בית-ישראל לשמור את צום יום-הכיפורים כהלכתו.

בין אדם לאדם - להיות בן-אדם

על עברות שבין אדם לחברו לא דיי להתפלל בבית-הכנסת. צריך לגשת לנפגע ולבקש את סליחתו. אם נגרם לזולת נזק כספי - יש לפצותו. לעומת זאת, על עברות שבין אדם לבוראו - מועילים החרטה, התפילה והווידוי וצום יום-הכיפורים.

 האתר כיפור נבנה על ידי
בית חב"ד כרמיאל וחב"ד שעל אתר

לעילוי נשמת הרב יוסף יצחק הלוי רייטשיק ע"ה

אתר כיפור.אורג מספק מידע בסיסי על יום הכיפורים | רשימת 430 מוקדי התפילה בבית הכנסת הפתוח של חב"ד

צעירי אגודת חב"ד – המרכז
כיפור.אורג ופרוייקט בית הכנסת הפתוח מופעל על ידי שלוחים נט