כיפור.אורג - מה שצריך לדעת על יום כיפור בית כנסת

מושגים לחג

מחזור
'מחזור' הוא ספר התפילה שעל-פיו מתפללים בראש-השנה וביום-הכיפורים. הוא נקרא 'מחזור', כי התפילות שבו באות במחזוריות מדי שנה בשנה. ספר התפילה של כל השנה נקרא 'סידור', כי בו מסודרות כל התפילות.

על חטא

כשאדם מבקש לשוב בתשובה על חטאיו, הוא נדרש לשני דברים – חרטה בלב ואמירת וידוי על המעשים הלא-טובים. חכמי ישראל חיברו נוסח על-פי אותיות הא-ב, שבו נכללים כל החטאים האפשריים. הווידוי הזה נפתח במילים "על חטא שחטאנו לפניך". ביום-הכיפורים אנו מתוודים על חטאינו, מקבלים עלינו שלא לחטוא עוד, ומבקשים מהקב"ה לסלוח לנו.

כל נדרי

עם כניסת היום הקדוש מתפללים בבית-הכנסת את תפילת 'כל נדרי'. היא כתובה בשפה הארמית, ובה אנו מצהירים כי אמירות והצהרות שהשמענו בעניינים שבין אדם למקום לא ייחשבו נדרים, אלא אם כן תהיה לנו כוונה מפורשת לנדור באמת ובתמים. אנו מכריזים בתפילה כי כל האמירות מהסוג הזה שנאמר בשנה הבאה בטלות ומבוטלות מראש.

נעילה
התפילה המסיימת את תפילות יום-הכיפורים נקראת 'נעילה'. זו שעת נעילת השערים, ובה אנו מתאמצים לבקש מחילה על חטאינו ושנזכה לחתימה טובה. על-פי תורת החסידות, שעה זו נקראת 'נעילה' משום שאז הקב"ה נועל את עצמו כביכול עם עם-ישראל, ומבטא את אהבתו העצומה לעמו. האהבה הזאת מעוררת בלב כל יהודי את הניצוץ האלוקי.

 האתר כיפור נבנה על ידי
בית חב"ד כרמיאל וחב"ד שעל אתר

לעילוי נשמת הרב יוסף יצחק הלוי רייטשיק ע"ה

אתר כיפור.אורג מספק מידע בסיסי על יום הכיפורים | רשימת 430 מוקדי התפילה בבית הכנסת הפתוח של חב"ד

צעירי אגודת חב"ד – המרכז
כיפור.אורג ופרוייקט בית הכנסת הפתוח מופעל על ידי שלוחים נט